Ciljevi

Zašto moj cilj GA ima četiri koraka umjesto tri?
Kako mogu promijeniti svoje ciljeve u Google Analyticsu?Što se dogodilo s ciljevima u Google Analyticsu?Zašto moji ciljevi ne funkcioniraju u Google A...
Može li se cilj Google Analyticsa aktivirati samo prvi put kada korisnik nešto učini?
Jesu li ciljevi retroaktivni u Google Analyticsu?Zašto moji ciljevi ne funkcioniraju u Google Analyticsu?Kako funkcioniraju ciljevi Google Analyticsa?...